מכרזים ותביעות ייצוגיות

ייצוג משפטי בנושאי מכרזים ובתביעות ייצוגיות

מכרזים ותביעות ייצוגיות

משרדנו מייצג מזה שנים עשרות נתבעים בתביעות ייצוגיות. מחלקת התביעות הייצוגיות של משרדנו מטפלת מדי שנה בעשרות רבות של תביעות ייצוגיות בשנה בדגש על ייצוג נתבעים. על לקוחותינו בתחום זה ניתן למנות חברות מזון גדולות, קופת חולים וחברות מסחריות שונות. כך למשל במסגרת ייצוג משרדנו הכיר בית המשפט המחוזי בחיפה בתביעה שהוגשה על ידי משרדנו והורה על שינוי צו הארנונה בעירית חיפה.

 בתחום המכרזים מלווה המשרד זה שנים רבות ועדות מכרזים של גופים גדולים. הליווי המשפטי כולל כתיבת מכרזים, ייעוץ לווועדות המכרזים ולגורמים המקצועיים, טיפול במכרזי רכש, תשתיות נדל"ן ועוד. כמו כן משרדנו מטפל בתביעות בענייני מכרזים לסוגיהם בתחום המחשוב, בתחומי הנדל"ן, הקבלנות ובעניינים שונים, הן כמייצג עורך המכרז והן כמיצג משתתפים במכרז, הגנה על החלטות וועדות מכרזים, עתירות מנהליות בנושאי מכרזים, תובענות מנהליות ועוד.