משרדנו קולט מתמחים למועד ספטמבר 2020

משרדנו קולט מתמחים למועד ספטמבר 2020 קו"ח בצירוף גיליון ציונים יש לשלוח למזכירות המשרד באמצעות מייל office@bergersonlaw.com