נחתם הסכם לפירוק חברת פי גלילות אשר פורקה מרצון ועו"ד ברגרזון משמש כמפרקה.

.  המדינה תקבל שטח בשווי 500 מיליון שקל
הקבוצות הפרטיות, ובהן ישראל קנדה ואקרו נדל”ן, יקבלו יחד שטח בשווי זהה בצפון־מזרח מתחם גלילות. בתוכנית: בניית 10,000 דירות. רמת השרון תקבל 120 מיליון שקל היטל השבחה