אושרה התוכנית לשיקום כלכלי של חברת פסגות ישראל שגיבש הנאמן, עו"ד ברגרזון.