מתמחה בליטיגציה אזרחית, מנהלית ומסחרית לסוגיה, דיני תכנון ובניה, דיני רשויות מקומיות, מקרקעין והפקעות.

עו"ד ניר בראונשטיין

עו"ד ניר בראונשטיין

בוגר הפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א (בהצטיינות)

מוסמך לעריכת דין בישראל (מאי 2000)

התמחות – ליטיגציה אזרחית, מנהלית ומסחרית לסוגיה, דיני תכנון ובניה, דיני רשויות מקומיות,  דיני מקרקעין הפקעות ומשפט מינהלי. 

ניר בעל ניסיון רב  בהליכי תכנון ובנייה כולל  קידום תכניות בנין עיר ותוכניות מתאר, ליווי ויעוץ  לפרוייקטים נדל"ניים, ייצוג בתביעות לפי חוזי רשות ובענייני מיסוי מוניציפאלי, היטלי השבחה בפרט. 

ניר מלווה את עיריית ת"א (האגף להכנסות מבניה ופיתוח ומינהל ההנדסה) בהסכמים מורכבים בענין אישור תכניות המגדילות משמעותית את זכויות הבניה המותרות, בכפוף למימון משימות פיתוח עירוניות, הסכמי תחזוקה של שפ"פים ושצפי"ם וכתבי שיפוי מסוגים שונים.  

כמו כן ניר מלווה את הוועדה מקומית לתו"ב ת"א יפו בהסכמים לניוד זכויות בניה ממגרשים לשימור וכן, בחוו"ד שוטפות – בקשר עם ישום תכנית השימור בת"א (תכנית תא/ 2650 ב'), וכן מטפל ומייעץ בנושאי היטלי השבחה בהיקפים ניכרים כולל בנוגע לתוכנית הכוללנית תא /5000, לרבות הופעות בפני שמאים מכרעים, עררים וניהול הליכים משפטיים בפני ועדות הערר השונות.

 

ניר שימש כיועמ"ש של הועדה המרחבית לתו"ב אונו וייצג את ועדה מרחבית שרונים, כולל ייצוג בועדת ערר, בוועדה המחוזית לתו"ב ובעתירות מנהליות.

ניר אף ליווה את היעוץ המשפטי של מע"צ - החברה הלאומית לדרכים (נתיבי ישראל) מול חברות תשתית אחרות בכל הקשור להסכמים קבלנים, מכרזים, הפקעות תביעות ועתירות לבג"צ.