מתמחה במשפט מסחרי לרבות נדל"ן, תשתית, מכרזים, נדל"ן, דיני תכנון ובניה.

עו"ד ליטל גנץ

עו"ד ליטל גנץ

בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן (2003)

מוסמכת לעריכת דין בישראל ( מאי 2004 )

התמחות – משפט מסחרי לרבות נדל"ן, תשתית, מכרזים ודיני תכנון ובניה.

ליטל ליוותה עריכת הסכמי תשתית מול חברות התשתית השונות לרבות מתן כל הייעוץ המשפטי הנדרש.

ליטל מלווה את הועדה המקומית לתו"ב ת"א בהליכי תכנון ובניה ובמיוחד היטלי השבחה, עררים ועתירות מינהליות.

ליטל ליוותה את הועדה המרחבית לתו"ב שרונים בהליכי תכנון ובניה הן בתחום הרישוי והן בתחום היטלי ההשבחה בעררים, בעתירות מינהליות וערערים מינהליים.