מתמחה בנדל"ן ועריכת עסקאות

עו"ד מאשה גרינזאיד

עו"ד מאשה גרינזאיד

בוגרת הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן (2008)

מוסמכת הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן (2012)

מוסמכת לעריכת דין בישראל (2008).

מאשה מטפלת בעסקאות נדל"ן מגוונות לרבות הסכמי שיתוף וקבוצות רכישה, הסכמי מכר ושכירות, פרויקטים יזמיים של מגורים, מסחר ומשרדים.