מתמחה בליטיגציה אזרחית ומסחרית לסוגייה.

עו"ד שמעון שמיע

עו"ד שמעון שמיע

בוגר המסלול המשולב של הפקולטה למשפטים והחוג לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים.(2010)

מוסמך לעריכת דין בישראל (דצמבר 2010).

שמעון מתמחה בליטיגציה אזרחית ומסחרית לסוגייה.

שמעון מתמחה בהליכי חדלות פרעון לסוגיהם אותם הוא מלווה באופן צמוד כולל הסדרי נושים, כינוסים, פירוקים. במסגרת זו שמעון מייצג ומייעץ לבעלי התפקיד שמונו על ידי בית המשפט: נאמנים, מפרקים, וכונסים.

בנוסף שמעון מייצג ומייעץ לנושים, חברות ויחידים הן בפני כונס הנכסים הרשמי והן בפני בתי המשפט השונים.